Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Zelfstandig aanbesteden van de schoonmaakdienstverlening & VSR keuringen
De Bisschop Muller Stichting (hierna te noemen BSM) wilde de schoonmaakdienstverlening aanbesteden. Zij wilde dit zelfstandig, maar met ondersteuning vanuit Anculus, uitvoeren. De BMS ondersteunt en beheert de 34 katholieke basisscholen en 1 algemeen bijzondere school in de provincie Friesland, scholen met allemaal een eigen identiteit en onderwijsmethode. Met ruim 600 medewerkers verzorgen Zij onderwijs voor onze 6200 leerlingen.

In overleg hebben we gewerkt naar een samenwerkingsvorm om deze onderwijsstichting naar de toekomst toe zelfredzaam te maken in het uitvoeren van aanbestedingen en in het bijzonder om te komen tot de inrichting en aanbesteding van de gewenste schoonmaakdienstverlening. Anculus ondersteunt inhoudelijk in het proces en voert de regie op de aanbestedingsprocedure. Waarbij de stichting aan het stuur zit.
Anculus heeft de samenwerking met BMS voor de contractimplementatie daarna voort gezet op dezelfde basis. Anculus het BMS gecoacht en geadviseerd (ondersteund) bij de contractimplementatie van de schoonmaakdienstverlening.  Daarna heeft BMS Anculus gevraagd om de VSR keuringen te doorlopen en een nulmeting op te stellen, hiervoor moeten er inventarisaties worden opgesteld. Anculus zal het jaarlijks inventariseren én keuren van alle 34 locaties van BMS laten uitvoeren door een gecertificeerd “Anculus”
VSR-controleur, als ook de latere VSR keuringen.

"Schoonmaakdienstverlening, contractimplementatie, advies, coaching & VSR keuringen"