"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
Betrouwbaar en innovatief!

Vastgoed is een zwaar onderschat strategisch middel. Vraag eens aan ouders en leerlingen waar zij bij het woord 'school’ spontaan aan denken. Vaak is dat het gebouw zelf, locatie, kleur, schoolplein, klaslokalen, sfeer, aula en zelfs geur. De huisvesting is het eerste visitekaartje en moet er perfect uitzien.

Nieuwbouw heeft niet voor niets aantrekkingskracht en zet bestaand en verouderd vastgoed op achterstand. Goede huisvesting doet meer. Het ondersteunt de pedagogische en onderwijskundige visie. Aard, intensiteit en duur van het gebruik veranderen sterk en het gebouw moet hierin mee.

Het ideaalbeeld is een ‘echt’ IKC een Integraal Kind Centrum, brede school of ten minste een kindcentrum. Waar opvang en onderwijs geïntegreerd zijn met bij voorkeur een gezamenlijk team. Waar talloze andere activiteiten voor kinderen, ouders en buurtbewoners plaatsvinden, afhankelijk van de behoeftes in de wijk.

Maar hoe kom je tot dat Kindcentrum, dat IKC? Wat is er nodig om tot goede functionele huisvesting te komen, die ook nog duurzaam is, met een uitstekend binnenmilieu en exploitatietechnisch goed betaalbaar en beheersbaar?

Anculus vastgoedontwikkeling ondersteunt van haalbaarheidsstudies, programma van eisen, tot en met aanbestedingen en bouwmanagement.

Als schoolbestuur geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op met Anculus en ontdek wat wij voor uw onderwijsinstelling kunnen betekenen.

Marketing & Sales
Phone 9 06 10 27 47 96