Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Contractmanagement
Meer Primair wordt gevormd door negentien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. Meer Primair verzorgt met haar 540 medewerkers het onderwijs voor circa 6.000 leerlingen in de Haarlemmermeer. Meer Primair behoort daarmee tot een van de grotere schoolbesturen in het primair onderwijs. Naast de inkoop van facilities, verzorgt Anculus het contractmanagement.

Hierbij is er veel aandacht voor kwaliteitsbewaking, maar ook voor professioneel opdrachtgeverschap en voor partnerschap met de dienstverleners. Anculus zorgt continu voor afstemming en aansluiting van de behoefte vanuit de Meer Primair organisatie met de lopende contracten. Medewerkers van Anculus zijn dan ook met grote regelmaat te vinden op de scholen en het stafkantoor van Meer Primair. Daarnaast kunnen alle vragen en calamiteiten worden gemeld bij het servicemeldpunt van Anculus, zodat ze snel opgepakt en adequaat afgehandeld kunnen worden. De voortgang kan door het schoolbestuur en door de locaties gevolgd worden via OD-Portaal het webbased informatiesysteem van Anculus.

"Kwaliteit en professioneel opdrachtgeverschap"