Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Integraal vastgoedbeheer
Anculus verzorgt het integraal vastgoedbeheer voor Het Rhedens. Binnen deze opdracht functioneert Anculus als verlengstuk van de staforganisatie. Daarnaast kunnen de scholen en het schoolbestuur met al hun vragen en calamiteiten terecht bij het servicemeldpunt. Voortgang van de afhandeling kan gevolgd worden via OD-Portaal, het FMIS van Anculus.

Alle mogelijke vraagstukken over de bestaande gebouwen kan Het Rhedens bij Anculus kwijt. Onderhoudsvragen, maar ook bijvoorbeeld veiligheid en energiebesparing. Daarnaast stelt Anculus op basis van vooraf vastgesteld huisvestingsbeleid een beleidsrijk MOP op, want hieruit wordt de jaarbegroting vastgesteld met de activiteiten die daarbij horen. Anculus bereidt de werkzaamheden voor en voert controle uit op de uitvoering. Via periodiek overleg en rapportages, blijft Het Rhedens steeds op de hoogte.

"Energiebesparing onderwijs"