Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Het totale vastgoed - & facilitair beheer
EdUmare PRIMOvpr is een organisatie voor primair onderwijs met 23 openbare scholen in vier gemeenten, waarvan twee scholen voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs. In het totaal heeft EduMare PRIMOvpr 25 schoollocaties. Zij verzorgen met haar circa 460 medewerkers het openbaar onderwijs aan circa 4400 leerlingen.

Anculus verzorgt voor EduMare PRIMOvpr het totale vastgoed- en facilitair beheer. Binnen deze opdrachten functioneert Anculus als verlengstuk van de staf organisatie.
Daarnaast adviseert Anculus EduMare over wet- en regelgeving, in dit geval over de klimaatwet plus het klimaatakkoord en het nut en de noodzaak van een DJMOP.Naast de inkoop van facilities en het adviseren over wet- en regelgeving, verzorgt Anculus het contractmanagement. Hierbij is er veel aandacht voor kwaliteitsbewaking, maar ook voor professioneel opdrachtgeverschap en voor partnerschap met de dienstverleners. Anculus zorgt continu voor afstemming en aansluiting van de behoefte vanuit de EduMare PRIMO organisatie met de lopende contracten. Anculus legt verantwoording af aan de controller en het CvB, waarbij zij ook zorgt voor verantwoording en onderbouwing naar de accountant. Medewerkers van Anculus zijn dan ook met grote regelmaat te vinden op de scholen en het stafkantoor van Onderwijsgroep EduMare. Daarnaast kunnen alle vragen en calamiteiten worden gemeld bij het servicemeldpunt van Anculus, zodat ze snel opgepakt en adequaat afgehandeld kunnen worden. De voortgang kan door het schoolbestuur en door de locaties gevolgd worden via OD-Portaal het webbased informatiesysteem van Anculus.

Anculus heeft EduMare PRIMOvpr geïnformeerd over de veranderingen van de klimaatwet en de plannen van VNG, de PO-raad en de VO-raad welke als onderdeel van het klimaatakkoord gelden.
EduMare PRIMOvpr heeft Anculus gevraagd hen te informeren over het nut en de noodzaak van een DJMOP om tijdig voorbereid te zijn op de gevolgen van het beleid vanuit dit klimaatakkoord.
Vanuit het akkoord wordt een DJMOP voor schoolbesturen verplicht als ook het IHP.
Een DJMOP gaat EduMare PRIMOvpr helpen naar de toekomst toe de juiste keuze te maken en de geschikte middelen zo effectief mogelijk in te zetten.

"Inkoop & facilities, klimaatwet & klimaatakkoord"