Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Anculus als verlengstuk van de Wereldkidz organisatie
Anculus is al jarenlang de vastgoedbeheerder van Wereldkidz. We functioneren binnen deze opdracht als verlengstuk van de organisatie. We verzorgen het totale vastgoedbeheer voor de stichting, waaronder het opstellen van beleidsrijke meerjaren onderhoudsplannen, uitvoeringsbegelelding van de onderhoudsprojecten en het ontzorgen bij calamiteiten met ons servicemeldpunt.

Wereldkidz heeft op meerdere gebieden een nauwe samenwerking met collega-schoolbesturen Voila en PCBO Amersfoort. Op deze gebieden is Anculus de bindende factor. Naast het vastgoedbeheer vervult Anculus tevens de rol van strategisch vastgoedadviseur en ondersteunt daarbij de beleidsmedewerker huisvesting.
Vanuit huisvesting en nieuwbouw op diverse locaties van de onderwijsorganisatie Wereldkidz, heeft men Anculus gevraagd als een externe partij die hen vanuit een procesbegeleidersrol adviseert en begeleidt bij de vier verhuisbewegingen. Basis voor de vier verhuisbewegingen is het algemeen verhuisprotocol van Wereldkidz. Een verhuizing vraagt om goede coördinatie vastgelegd in een verhuisprotocol. Vanaf de voorbereiding tot aan de nazorg van een verhuizing. Zo moet de huisvesting geschikt gemaakt worden voor gebruik. de aanleg van een goed dekkende wifiverbinding in het gebouw, het aanbrengen van de digiborden, het overzetten en wijzigen van contractafspraken voor schoonmaak en sanitaire artikelen, telefonie en internet, et cetera. Daarnaast moeten er vergunningen worden aangevraagd voor het gebruik van het gebouw of indien van toepassing voor een verbouwing.
De procesbegeleider van Anculus, zijnde de spin in het web, coördineert alle werkzaamheden en maakt onderdeel uit van het projectteam vanuit het proces.
De procesbegeleider van Anculus ziet erop toe dat er concrete afspraken worden gemaakt over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, bewaakt en borgt de te nemen stappen en stuurt hierin de Wereldkidz-organisatie (projectteam en gebruikers) aan.
Onze accountmanager facilitair heeft ruime ervaring als procesbegeleider en weet veel van groepsdynamiek binnen organisaties.

"Strategisch vastgoedadviseur"