Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > KSU
Interim contractmanagement
Katholieke Scholenstichting Utrecht bestuurt in Utrecht 24 basisscholen op Katholieke grondslag, verdeeld over 31 locaties. Dagelijks volgen ruim 7000 leerlingen onderwijs, verzorgd door circa 750 medewerkers. Hiermee behoort KSU tot de grotere schoolbesturen voor het primair onderwijs in Nederland. Anculus ondersteunt de KSU op diverse terreinen vanuit specialisme en expertise.

Vanuit een capaciteitsbehoefte heeft Anculus een contractmanager gedetacheerd om de functie van medewerker inkoop- en contractmanagement in te vullen. Binnen deze functie verzorgt de contractmanager de bewaking van alle voorkomende contracten, geeft advies aan het CvB over doelen en aanpak van aanbestedingstrajecten, bewaakt de kwaliteit van de dienstverleningen en helpt scholen bij hun facilitaire vragen. Anculus verzorgt het opstellen van het MJOP tot en met het integraal vastgoedbeheer, als ware zij een onderdeel van de onderwijsorganisatie. Dit doet Anculus voor ruim 20 schoolbesturen in het land, voor 300 tot 400 schoollocaties. Zowel binnen het primair onderwijs als binnen het voortgezet onderwijs. Het MJOP (DJMOP) moet een vertaling zijn van het gevoerde onderhoudsbeleid en vastgoedbeleid, voortkomend uit het algemene strategische beleid van de onderwijsinstelling.
Om te komen tot dit beleidsrijk onderhoudsplan gaat Anculus aan de slag met de vertaling van reeds aanwezige beleidsdocumenten zoals het strategisch beleid, een eventueel Meerjaren investeringsplan in relatie tot functionele aanpassingen aan het gebouw.
Onze afdeling Vastgoedbeheer werkt met projectteams met daarin vastgoedadviseurs, te weten de beleidsmakers en bewakers, en technisch, inhoudelijke vastgoedinspecteurs.

"contract manager onderwijs"