Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Levering van touchscreens
De Koninklijke Auris Groep is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Auris bestaat uit scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties.

Er bestond binnen de organisatie een grote diversiteit aan digiborden. De meeste waren aan vervanging toe. Auris wilde komen tot een keuze van nieuwe digiborden die passend is voor het type onderwijs, waarbij de doelgroep zeer visueel is ingesteld, voor nu en in de toekomt. Daarnaast was van belang het optimaal borgen van de bedrijfszekerheid voor het primaire proces en dat vanuit ICT-technisch oogpunt beheersbaar zou zijn. Auris zocht een op het onderwerp inhoudelijk sterke adviseur. Dit vanuit het belang van goede op elkaar afgestemde audio - en visuele middelen in relatie tot haar doelgroep (doven en slechthorenden). Samen met een projectgroep is gewerkt naar een heldere eenduidige uitvraag naar de markt. Tijdens het beoordelingsproces was veel ruimte voor presentatie en een interview met de inschrijvers, waarbij de aangeboden digiborden met elkaar zijn vergeleken en getest. De aanbesteding heeft geleid tot een raamovereenkomst met één leverancier. Vervolgens begeleidde Anculus de implementatie van de afgesloten overeenkomst en zorgde voor de eerste levering touchscreens. Anculus heeft hiermee een goede samenwerking tussen de leverancier en de Koninklijke Auris Groep op gang gebracht.
"Inhoudelijk sterke adviseur"