Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Beheer constructie Integraal KindCentrum
Monton is een stichting voor neutraal bijzonder basisonderwijs. De stichting heeft 11 scholen die zijn gelegen in Midden-Nederland en Montessori onderwijs geven. Circa 1.800 leerlingen bezoeken een Monton school en ruim 160 leerkrachten zijn werkzaam bij de stichting. Anculus functioneert op het gebied van huisvesting als bindende factor tussen de scholen en als verlengstuk van de staforganisatie van Monton. Medewerkers van Anculus zijn met grote regelmaat te vinden op het stafkantoor van Monton.

Binnen een van de locaties is een constructie gerealiseerd om tot een IKC te komen, maar waar men tegen een beheer- en exploitatievraagstuk aanliep. Monton vroeg aan Anculus om hen als extern adviseur te ondersteunen om helderheid te krijgen en de partijen te adviseren hoe men tot nieuwe beheer- en exploitatie afspraken kon komen. Anculus stelde voor diverse collega-besturen in de regio al huur- en medegebruikovereenkomsten op, waardoor Anculus kennis had van de marktconforme (huur)tarieven. Anculus maakte in samenwerking met Monton de werkelijke exploitatielasten voor het IKC inzichtelijk en maakte een analyse van het grootboek om te komen tot een groeimodel. Tevens ondersteunde Anculus hier in het opstellen van een nieuw meerjarenonderhoudsplan waarin ook de vraag ten aanzien van achterstallig onderhoud werd meegenomen en helderheid is ontstaan over de te verwachten onderhoudskosten.

"Helderheid in de beheer- en exploitatie afspraken"