Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Integraal vastgoedbeheer
PCBO Amersfoort is het bevoegd gezag van 12 reguliere basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. De 13 scholen zijn gehuisvest op 16 locaties. PCBO Amersfoort verzorgt het onderwijs met crica 290 medewerkers aan circa 3650 leerlingen in de gemeente Amersfoort. Anculus verzorgt als verlengstuk van de staforganisatie het integraal vastgoed- en facilitair beheer voor de stichting.

Anculus verzorgt het vastgoedbeheer voor PCBO Amersfoort. Hierbij stelt Anculus de MJOP's en de jaarplannen op. Anculus stelt in overleg met PCBO Amersfoort een beleidsrijk MJOP op waarbij rekening wordt gehouden met de duurzaamheidsambities en wensen rond onderwijskundige aanpassingen aan de gebouwen. Op basis van een vastgestelde begroting verzorgt Anculus de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van het onderhoudsjaarplan. Tan aanzien van de calamiteiten kunnen scholen hun klachten en storingen melden aan het servicemeldpunt van Anculus. Om dit te ondersteunen zetten wij onze webbased software applicatie ODPortaal in. Deze ondersteunt in werkprocessen, analyses, informatie, communicatie en rapportages.

"Huisvesting een visitekaartje"