Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Integraal vastgoedbeheer & DJMOP
EduMare VCO de Kring is een organisatie voor primair onderwijs met twaalf scholen verspreid over vijftien locaties in de gemeenten Brielle, Nissewaard, Hellevoetsluis, Rotterdam en Westvoorne. VCO de Kring is daarmee een middelgroot schoolbestuur in Nederland dat valt onder de stichting Onderwijsgroep EduMare. Anculus verzorgt als verlengstuk van de staforganisatie het totale vastgoed- en facilitair beheer voor de stichting.

Binnen het vastgoedbeheer stelt Anculus de DMJOP's en de jaarplannen op. In overleg met EduMare VCO de Kring maken we het DMJOP beleidsrijk, waarbij rekening wordt gehouden met de duurzaamheidsambities en wensen rond onderwijskundige aanpassingen aan de gebouwen. Anculus heeft VCO De Kring geïnformeerd over de veranderingen van de klimaatwet en de plannen van VNG, de PO-raad en de VO-raad welke als onderdeel van het klimaatakkoord gelden. VCO De Kring heeft Anculus gevraagd hen te informeren over het nut en de noodzaak van een DJMOP ipv een MOP, om tijdig voorbereid te zijn op de gevolgen van het beleid vanuit dit klimaatakkoord. Vanuit het akkoord wordt een DJMOP voor schoolbesturen verplicht als ook het IHP. Een DJMOP gaat VCO De Kring helpen naar de toekomst toe de juiste keuze te maken en de geschikte middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Op basis van een vastgestelde begroting verzorgt Anculus de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van het onderhoudsjaarplan. Calamiteiten en storingen, klachten en wensen kunnen scholen melden aan het servicemeldpunt van Anculus. Om dit te ondersteunen zitten wij onze webbased software applicatie OD-Portaal in. Deze ondersteunt in werkprocessen, analyses, informatie, communicatie en rapportages.

"Goede huisvesting op basis van helder beleid"