"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
"Duurzaamheid moet gewoon"
"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
Grip op onderwijshuisvesting!

Professioneel vastgoedbeheer vraagt om kennis van gebouwen en techniek, van bouw en Arbo regelingen, specifieke kennis van de 'Wetten Primair en Voortgezet Onderwijs' en de huisvestingsverordeningen, kennis van exploitatielasten maar ook kennis van de inkomstenbronnen.

Vastgoedbeheer vraagt om goed onderhoudsbeleid met visie op de toekomstwaarde van de individuele gebouwen, heldere procedures en een strakke regie op een goed gebalanceerd beleid op techniek en financiën. Er wordt hierdoor veel gevraagd van een vastgoedbeheerder.

Anculus bv heeft al deze kennis geborgd in haar organisatie en adviseert schoolbesturen  op strategisch en tactisch niveau. Daarnaast managet Anculus processen op tactisch en operationeel niveau voor alle voorkomende vraagstukken en werkzaamheden in relatie tot onderwijshuisvesting. Afhankelijk van de vraagstelling kan Anculus de volledige zorg of een deel van de zorg van het vastgoedbeheer op zich nemen. Als Anculus het volledige vastgoedbeheer verzorgt zal zij opereren als onderdeel van de (staf)organisatie. Hierbij kan een deel van de werkzaamheden uitgevoerd worden vanaf het bestuurskantoor van de betreffende organisatie.  Anculus legt in dat geval direct en periodiek verantwoording af aan de algemene directie of het College van Bestuur.

Als schoolbestuur geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op met Anculus en ontdek wat wij voor uw onderwijsinstelling kunnen betekenen.

Jan Minke - Marketing & Sales
Phone 9 06 10 27 47 96
Calendar 4 Plan een kennismakingsgesprek