Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > KWC
Massa studie energie neutraal gebouw
Het Koningin Wilhelmina College is een christelijke scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium te Culemborg. KWC heeft momenteel twee vestigingen in Culemborg en biedt (tweetalig) onderwijs aan 1700 leerlingen. De gemeente Culemborg en het KWC hebben de ambitie om de schoolgebouwen te verduurzamen naar energie neutrale gebouwen.

Het KWC merkt de druk op de begroting en de hoge huisvestingsexploitatielasten door relatief hoge kosten voor onderhoud o.a. door de leeftijd van het hoofdgebouw, hoge exploitatiekosten als het gaat om schoonmaak en energie plus de hoge noodzakelijke investeringen om het gebouw te laten voldoen als energie neutraal gebouw. Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de meest duurzame huisvesting naar de toekomst toe, heeft Anculus een massastudie uitgevoerd waarin verschillende scenario’s naast elkaar zijn gezet. Er is gekeken naar verduurzamen van het huidige gebouw, en daarnaast mogelijkheden voor verbouw of nieuwbouw. Doel van de massastudie was om in gesprek te komen met de gemeente Culemborg over een voor alle belanghebbenden gunstig scenario. Inmiddels zijn deze gesprekken goed op gang gekomen en wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek.

"Energie neutraal schoolgebouw"