Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > KPO
(her-) Aanbesteding Arbodienstverlening
KPO Roosendaal verzorgt het onderwijs voor ruim 4.200 leerlingen op 20 scholen in Roosendaal, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Nispen. De 440 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de kinderen in het katholieke onderwijs.

KPO Roosendaal heeft een openbare Europese aanbesteding doorlopen voor de bedrijfsgezondheidszorg. Doelstelling van de aanbesteding was onder andere het selecteren van een dienstverlener die kan ondersteunen bij een goede implementatie van het verzuim en re-integratiebeleid en daarmee het terugdringen van het verzuimcijfer. Vanuit de presentaties van de aanbieders werd niet voldaan aan de voorwaarden vanuit het PvE. Nu KPO Roosendaal op basis van de doorlopen procedure de opdracht niet kan gunnen, dient KPO Roosendaal op een andere wijze een nieuwe dienstverlener te selecteren, binnen de Europese aanbestedingsregels. KPO heeft Anculus gevraagd heb hierin te begeleiden via een her aanbesteding. Anculus heeft veel ervaring met aanbesteden van Arbodienstverlening voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is Anculus bekend met de markt en daarin opererende marktpartijen en is zij in staat alsnog de gestelde doelen te realiseren voor KPO.