Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Specialistische ondersteuning bouwprocesmanagement en diverse europese aanbestedingen
De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-Zuid. Op 36 locaties in de Zaanstreek. Daarnaast hebben zij twee scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, en een voor speciaal voortgezet onderwijs. Met het dienstencentrum vormen zij samen Dynamica XL, het expertisecentrum passend onderwijs. De scholen van Zaan Primair bieden voortreffelijk onderwijs en uitstekende opvang voor ruim 6500 kinderen van 2 tot 12 jaar.

Zaan Primair (samen met Stichting AGORA) vroeg Anculus om op de aanbestedingen te begeleiden voor de bouw van een nieuwe MFA. Maar heeft Anculus ook de vraag gesteld hen te begeleiden in het aanbestedingstraject voor de aannemer(s) voor realisatie nieuwbouw Dynamica XL.
Anculus heeft inmiddels meerdere aanbestedingen voor Zaan Primair mogen verzorgen, zoals nu ook in 2020 de aanbesteding van het meubilair.
Zaan Primair wil de komende jaren investeren in meubilair. De investeringen zijn noodzakelijk in verband met vervanging van oud en afgeschreven meubilair en wenselijk vanuit nieuwe locaties met nieuw elan, wat onder andere door nieuw meubilair wordt bepaald. Anculus zal hierbij haar gebruikelijke werkwijze en aanpak hanteren. Anculus begeleidde verder zowel de Europese aanbesteding van de architectendiensten als de aanbesteding van het werk en de daartoe benodigde aannemer. Waarbij goed gekeken is naar de selectie- en gunningscriteria om de juiste marktwerking te krijgen. In de contractvorming is de Social return eis van gemeente Zaanstad zorgvuldig geïmplementeerd. Tevens stelden we in de voorbereidingsfase diverse overeenkomsten op: intentie- en samenwerkingsovereenkomsten en huurovereenkomsten.
Anculus is dagelijks betrokken bij en is actief in vastgoedvraagstukken in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.
Onze medewerkers hebben daarom een grote affiniteit met de interne bedrijfsprocessen, de vraagstukken en de cultuur binnen onderwijsorganisaties. Daarnaast hebben onze medewerkers een grote inhoudelijke kennis van de specifieke wet- en regelgeving voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

"Bouwprocesmanagement, de onderwijsspecialist voor europese aanbesteding"