"Het nieuws van Anculus"
 > Nieuws
Onderwijstrends

Het onderwijs is continu in beweging. Het passend onderwijs is nauwelijks tot uitvoering gekomen of het volgende veranderingen staan alweer voor de deur. Welke ontwikkelingen gaan zich voordoen binnen en buiten de klaslokalen? Kortom, wat zijn nu de trends op gebied van het onderwijs.

Bron: https://www.vernieuwenderwijs.nl/de-onderwijstrends-voor-2018-2019/ 

De leerling als ondernemer: 
Scholen worden steeds meer gezien als de drijvende kracht achter innovatie en ondernemerschap. Door onderzoek weten we steeds beter hoe we leerlingen de ruimte kunnen geven om zichzelf en hun ideeën te ontwikkelen. Het is aan scholen om het curriculum dusdanig vorm te geven dat leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien, zonder dat dit ten koste gaat van de resultaten: fouten maken mag, sterker nog: Falen, dat is pas leren!

Deep Learning/softskills: 
Er komt in het onderwijs steeds meer aandacht voor softskills, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken. Het verbinden van datgene wat leerlingen leren en de wereld om hen heen is hierbij een belangrijk gegeven: het versterkt de motivatie. Het leren wordt zo steeds meer onderdeel van het ‘echte leven’. In New York hebben we een aantal voorbeelden gezien van scholen waar leerlingen leren in de echte wereld.

Leren zichtbaar maken: 
Het evalueren, meten en vastleggen van het leren kan – en gebeurt –op steeds meer manieren. Sociale en economische factoren binnen de samenleving vragen om andere kennis en vaardigheden dan voorheen. Elektronische leeromgevingen (ELO’s) gaan veranderen en bieden een ander type data dan tot dusver gebruikelijk: platte data kan meer multidimensionaal worden bekeken. 

De leeromgeving herzien: 
Technologie is niet meer weg te denken uit het klaslokaal, maar het nieuwe onderwijs vraagt om meer verandering om tot succesvol en op de toekomst gericht onderwijs te komen. Daar waar leerruimtes traditioneel gezien zijn ontworpen voor, pedagogisch, docent-gestuurd onderwijs, speelt heutagogiek, oftewel meer leerling-gestuurd onderwijs een steeds grotere rol. Een klas met bord, bureau, en 30 neuzen die dezelfde kant op staan voldoet dan ook niet meer aan dit type onderwijs: het moderne onderwijs vraagt om een nieuw soort leeromgeving.