Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Opstellen van het programma van eisen
KMN Kind & Co heeft kinderopvanglocaties van Baarn tot Zeist, met name in en rond de provincie Utrecht. O.a. op de locatie Houten. Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peutergroepen, tussen schoolse opvang (“overblijven”) en gastouderopvang: u kunt voor al deze vormen van opvang bij Kind & Co terecht voor kinderen van 0 tot 13 jaar oud.

KMN Kind & Co wil voor de locatie in Houten, vanuit haar strategische visie, samen met RKVdMH een IKC vormen. De haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat een IKC vormen met 28 groepen en 2 kinderdagverblijf groepen van KMN Kind & Co plus een stamgroep BSO tot de mogelijkheid behoort. Inmiddels zijn RKVdMH en Kind & Co onder begeleiding van Anculus, gestart met het opstellen van het PvE. KMN Kind & Co heeft Anculus de vraag gesteld om hen te begeleiden bij het opstellen van het programma van eisen voor de uitbreiding van de school naar een IKC. Het programma van eisen is het belangrijkste fasedocument van het gehele bouwproces. In dit document worden alle eisen en wensen van de uiteindelijke gebruikers vastgelegd met als doel het gebouw, het IKC aan te laten sluiten bij de onderwijskundige en pedagogische visie en werkwijze.
Beide organisaties zijn een strategische samenwerking aangegaan rond de ontwikkeling - en het voeren van gezamenlijke IKC en streven naar een verregaande samenwerking, waarbij volgens één doorlopende leerlijn, één pedagogische aanpak wordt gewerkt.
Anculus is een specialisatie op onderwijsvastgoed en exploitatie. Anculus heeft een ruime ervaring met het (ver)bouwen van basisscholen (IKC’s) en kent de randvoorwaarden, aandachtspunten en valkuilen van dergelijke processen. Daarmee heeft Anculus veel kennis in huis om te komen tot een evenwichtig en een door de organisatie van KMN Kind& Co gedragen programma van eisen.

"Streven naar een verregaande samenwerking waarbij volgens één doorlopende leerlijn, één pedagogische aanpak wordt gewerkt. "