Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Het MOP moet inzicht geven in het preventief onderhoud
Stichting tot Opleidingen van Machinisten voor Aannemersbedrijven (hierna te noemen SOMA College) is een landelijke MBO-vakinstelling die 12 vakopleidingen verzorgt in de infra. Ze is daarmee de grootste, gespecialiseerde vakopleiding voor de infra in Nederland. Per jaar volgen circa 850 tot 900 deelnemers lessen op het SOMA College. En werken er binnen SOMA College circa 80 medewerkers. De deelnemers van het SOMA College komen uit heel Nederland.

SOMA College heeft Anculus gevraagd een nieuw MOP op te stellen.
Het opstellen van een (DJ-)MOP moet het bouwkundige onderhoud (installatietechnisch) in beeld brengen, een meerjaren perspectief geven van tenminste 20 jaar, maar moet ook inzicht geven in het preventief onderhoud aan de permanente voorzieningen. Daarnaast moeten de geraamde onderhoudsbedragen een reële weerspiegeling zijn van de daadwerkelijke kosten. Anculus is een ervaren partij op het gebied van vastgoedbeheer van onderwijsgebouwen. Anculus verzorgt het opstellen van het MOP tot en met het integraal vastgoedbeheer, als ware zij een onderdeel van de onderwijsorganisatie. Dit doet Anculus voor circa 20 schoolbesturen in het land met tussen de 300 en 400 schoollocaties. Zowel binnen het primair onderwijs als binnen het voortgezet onderwijs. Anculus beschikt over gekwalificeerde medewerkers met een sterke affiniteit met het onderwijs, de interne bedrijfsprocessen, de vraagstukken en de cultuur binnen onderwijsorganisaties. Zij beschikken over een grote inhoudelijke kennis van vigerende en specifieke wet- en regelgeving binnen het onderwijs.
Sinds het bestaan van Anculus werken wij met de conditiemeet methodiek ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst (RGD). Dit geschiedt volgens de methode van waardevrij inspecteren van de RGD NEN 2767 1&2. Opname geschiedt door gecertificeerde inspecteurs van Anculus. Anculus is voor dit vraagstuk een sterke partner.

"Preventief onderhoud, MOP"