Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > OPOD
Aanbesteding meubilair en OLP
Stichting OPOD biedt openbaar onderwijs aan 3.280 leerlingen op dertien basisscholen verspreid over zestien locaties in Dordrecht. Zij hebben basisscholen in alle wijken van de stad en bieden voor alle onderwijswensen een passende school aan in het regulier basisonderwijs, onderwijs volgens speciale leermethoden en speciaal basisonderwijs.

Om de komende jaren een inhaalslag te maken met het vervangen van het sterk verouderde meubilair, vroeg OPOD de expertise en begeleiding bij aanbesteding van nieuw meubilair. OPOD was op zoek naar een levering - en dienstverleningsconcept dat meegroeit met de behoefte van hun onderwijsorganisatie en heeft daarvoor Anculus gevraagd op welke wijze zij de aanbesteding zou inrichten. Om te komen tot een innovatieve raamovereenkomst voor meubilair op basis van total cost of ownership. Anculus heeft veel ervaring met aanbesteding van meubilair en in het bijzonder met het innovatief aanbesteden, gericht op de behoefte-ontwikkeling van de sector Primair Onderwijs. Vanuit de wensen van OPOD stelde Anculus hen een prestatie-inkoop traject op basis van een openbare Europese procedure voor. Anculus heeft de aanbestedingsprocedure volledig ondersteund, vanaf de aanbestedingsleidraad, de inschrijvingen en beoordeling tot aan de uitvoering van de implementatie.
Verder is de vraag aan Anculus om OPOD te begeleiden bij de heraanbesteding van het onderwijsleerpakket via een Europese aanbesteding.

 

 

"Innovatieve raamovereenkomst op basis van Total Cost of Ownership"