Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Aanbesteding Repro
Onderwijsgroep Perspecto bestuurt in Terneuzen en Hulst 25 basisscholen op Openbare, Katholieke en Protestants-Christelijke grondslag. Circa 311 medewerkers verzorgen voor ruim 3.200 leerlingen het onderwijs. Anculus ondersteunt Perspecto bij haar aanbestedingsvraagstukken.

Onlangs is de repro aanbesteed. We keken eerst naar het aanwezige landschap van multifunctionals binnen de scholen. Wat kon verbeterd worden in kwaliteit en in omvang? Wat was de gewijzigde behoefte aan functionaliteit? Maar ook, wat kon duurzamer? Na de Europese aanbesteding verzorgde Anculus de implementatie van de contracten. Zo zijn we ervan verzekerd dat wat is uitgevraagd, ook daadwerkelijk op de gevraagde wijze en omvang is opgeleverd.

"Naar efficiëncy en duurzaamheid"