Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > Voila
Integraal vastgoedbeheer
Voila is het bevoegd gezag van 11 reguliere basisscholen in Leusden en Achterveld. De 11 scholen zijn gehuisvest in 3 MFA's en 5 stand alone locaties. Anculus verzorgt als verlengstuk van de staforganisatie het integraal vastgoed- en facilitair beheer voor de stichting.

Anculus verzorgt het vastgoedbeheer voor de stand alone scholen en de MFA's van Voila. Hierbij stelt Anculus de MJOP's en de jaarplannen op. Anculus stelt in overleg met Voila een beleidsrijk MJOP op waarbij rekening wordt gehouden met de duurzaamheidsambities en wensen rond onderwijskundige aanpassingen aan de gebouwen. Op basis van een vastgestelde begroting verzorgt Anculus de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van het onderhoudsjaarplan. Ten aanzien van de calamiteiten kunnen scholen hun klachten en storingen melden aan het servicemeldpunt. Om dit te ondersteunen zitten wij onze webbased software applicatie ODPortaal in. Deze ondersteunt in werkprocessen, analyses, informatie, communicatie en rapportages.

"MFA beheer"