Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > AERES
Aanbesteding meubilair
Aeres wilde een Europese aanbesteding meubilair op basis van een programma van eisen. Anculus adviseerde en begeleidde de Aeres-organisatie hierbij vanuit een projectleidersrol.

Hierbij heeft Anculus de projectgroep bevraagd en meegenomen in de specificatiefase. Vanuit inhoudelijke kennis van het huidige landschap van meubilair, zowel op het gebied van de markt (leveranciers) als van de meubellijnen (producten). Aeres heeft zelf de aanbestedingsprocedure doorlopen. Anculus beoordeelde en toetste op gezette tijden op compleetheid en correctheid en juridische voorwaarden. Het was de uitdrukkelijke wens van Aeres om ondersteund, gecoached en geadviseerd te worden tijdens de aanbestedingsprocedure.

"Aanbesteding meubilair"