Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Inkoopbeleid goed geregeld
Samen met de Surplus organisatie stelden we inkoopbeleid vast. Concreet uitgewerkt in een inkoopkalender met de trajecten verdeeld over de jaren. Onderdeel van het inkoopbeleid is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de interne organisatie. Betrokkenheid en keuzevrijheid zijn geborgd.

Een optimale afstemming van vraag en aanbod met als doel: Overeenkomsten met dienstverleners en leveranciers die de scholen en het bestuur faciliteren in hun werkwijze en soms veranderende behoefte. Anculus is verantwoordelijk voor de uitvoering van het inkoopbeleid en daarmee de inkoopkalender. Anculus verzorgt de (her)aanbestedingen op alle binnen de organisatie voorkomende inkooponderwerpen. Anculus treedt op als adviseur als het gaat om de inhoud van de dienst of levering en begeleidt het inkoopproces als aanbestedingsspecialist. Naast de inkoop verzorgt Anculus het contractmanagement waarbij veel aandacht is voor kwaliteitsbewaking, maar ook partnership met de dienstverlener. Anculus zorgt voor aansluiting van en de behoefte vanuit de Surplus organisatie en de lopende contracten. Om de ondersteuning te optimaliseren en de betrokkenheid te ervaren voert de contractmanager een deel van haar werkzaamheden periodiek uit op het bestuurskantoor van Surplus. Anculus legt periodiek verantwoording af aan het controller en CvB waarbij zij ook zorgt voor verantwoording en onderbouwing naar de accountant.

"Inkoopkalender onderwijs"