Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Een greep uit onze projecten

Anculus is een specialist op het gebied van de ondersteunende diensten voor het onderwijs en in het bijzonder op het gebied van huisvesting en facilities.

Het onderwijs staat midden in een veranderende samenleving. Niet alleen vanuit de overheid maar ook vanuit de directe omgeving wordt het onderwijs gevraagd in te spelen op een complexe maatschappelijke vraagstukken. Anculus ondersteunt, begeleidt en adviseert onderwijsinstellingen met al dan niet specialistische vraagstukken binnen het secundair proces. Anculus professionaliseert, brengt efficïency en een grotere doeltreffendheid en ontzorgt waar gewenst. Dit zodat aandacht en middelen zo maximaal mogelijk naar het primaire proces "Onderwijs (en opvang)" gaan.

Sinds haar oprichting in 2006 heeft Anculus al meer dan 125 onderwijsorganisaties begeleid geadviseerd en ondersteunt. Anculus verzorgt dagelijks haar dienstverlening aan 70 schoolbesturen en verzorgt daarbinnen het vastgoed en of facilitair beheer voor 500  á  600 schoollocaties door heel Nederland. Door haar specialisatie binnen het onderwijs; Primair, Voorgezet en Speciaal Onderwijs zijn wij een kennisinstituut. Kennis die wij graag delen met en inzetten voor de sector.