Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Een greep uit onze projecten

Anculus is een specialist op het gebied van de ondersteunende diensten voor het onderwijs. In het bijzonder huisvesting en facilities.

Het onderwijs staat midden in een veranderende samenleving. Niet alleen vanuit de overheid maar ook vanuit de directe omgeving wordt het onderwijs gevraagd om in te spelen op complexe maatschappelijke vraagstukken.

Anculus ondersteunt, begeleidt en adviseert onderwijsinstellingen met al dan niet specialistische vraagstukken binnen het secundaire proces. Anculus professionaliseert, brengt efficïency en een grotere doeltreffendheid en ontzorgt waar gewenst. Dit zodat aandacht en middelen zo maximaal mogelijk naar het primaire proces "Onderwijs (en opvang)" gaan.

Sinds haar oprichting in 2006 heeft Anculus al meer dan 125 onderwijsorganisaties begeleid, geadviseerd en ondersteund. Anculus verzorgt dagelijks haar dienstverlening aan 70 schoolbesturen en verzorgt daarbinnen het vastgoed- en/of facilitair beheer voor 500 á 600 schoollocaties door heel Nederland. Door onze specialisatie op het Primair, Voorgezet en Speciaal Onderwijs zijn wij een kennisinstituut. Kennis die wij graag delen met en inzetten voor de sector.