Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Inkoopmanagement Vastgoed en Facilitaire diensten
SPO Utrecht is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor 37 openbare basisscholen in de stad Utrecht. SPO Utrecht verzorgt het onderwijs aan ruim 10.300 leerlingen en is daarmee een van de grotere schoolbesturen in Nederland. Met zoveel locaties zijn er hoge uitgaven voor gebouwonderhoud. Anculus sloot voor SPO Utrecht raamovereenkomsten af om het gebouwonderhoud effectief te organiseren.

Sinds enige jaren verzorgt Anculus het inkoopmanagement voor zowel de facilitaire - als vastgoed leveringen en diensten voor SPO Utrecht. Anculus ontwikkelde samen met SPOU het inkoopbeleid, een inkoopkalender en voert op basis van de kalender de aanbestedingen uit. In de voorbereidingsfase adviseert Anculus inhoudelijk over de onderwerpen en neemt de SPOU-organisatie mee in ontwikkelingen en noviteiten. Anculus vertaalt de behoefte en processen van SPOU naar een uitvraag in de markt. Anculus selecteert zo voor SPOU de beste passende partners voor hun organisatie. Waarbij Anculus het bestuur adviseert over de wijze van marktbenadering conform het inkoopbeleid en de Aanbestedingswet. Anculus legt verantwoording af naar de accountant toe, maar vooral ook aan het bestuur van SPOU en de controller. Door inbesteden van de administratie en een beeld dat dit met minder mensen kan dan eerder gedacht, is er op termijn formatieve ruimte gekomen voor een functie als adviseur/ inkoper, die ook alle aanbestedingen verzorgt. Daarbij hoort tevens een stuk nazorg en met name de ondersteuning en het aanjagen van een goede implementatie in samenwerking met de facilitair/contractmanager. SPOU heeft Anculus gevraagd een interim adviseur inkoop als verlengstuk van de SPOU-staforganisatie aan te stellen, die in staat is alle aanbestedingsprocedures uit te voeren. Een ervaren adviseur met een brede ervaring op het gebied van facilitaire diensten en leveringen voor het onderwijs vertalend naar een aanbestedingsvraagstuk. De Anculus adviseur heeft naast zijn vaardigheden als adviseur en aanbesteder ruime ervaring met beleidsmatige advisering op bestuursniveau in relatie tot de facilities. Voor specifieke vraagstukken, in het bijzonder de inhoudelijke vastgoed diensten, kan hij tevens terugvallen op de specialisten bij Anculus. 

"Gebouwonderhoud goed geregeld"