Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > KSU
Nieuwe scholen Leidsche Rijn
Voor de KSU begeleidde Anculus twee nieuwbouwprojecten in Leidsche Rijn in Utrecht. Basisschool Op de Groene Alm en Basisschool Onder de Bogen. Deze laatste samen met de Eben Haezerschool van collegabestuur Educatis.

Samen met de toekomstige gebouwgebruikers begonnen we aan het programma van eisen. Om enkele jaren later trots bij de opening van deze prachtige gebouwen aanwezig te zijn. In de tussentijd werkten we aan Europese aanbestedingen van de architecten. Begeleiding van het ontwerpproces. Bouwmanagement met sturing en bewaking op geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. En selecteerden we bouwkundig aannemers en installateurs voor de realisatie.

"Programma van eisen onderwijs, PvE"