Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > Kerobei
Duidelijk meerjaren onderhoudsplan voor Kerobei in Venlo
Kerobei is een stichting voor primair onderwijs met scholen in Baarlo, Beesel, Belfeld, (Hout-)Blerick, Maasbree, Reuver, Steyl en Tegelen. Stichting Kerobei beheert 18 scholen, waarvan 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor voltijds dagonderwijs voor hoogbegaafden. In nauw overleg met de bestuurder en huisvestingsmedewerker stelt Anculus het beleidsrijk MJOP op. Door middel van jaarlijkse herinspectie en actualisatie.

Ontwikkelingen ten aanzien van de schoolgebouwen worden aan de voorkant meegenomen en Anculus rekent in de kapitalisatie de plannen door, waarbij we rekening houden met de inkomsten. Zo ontstaat een realistisch en betaalbaar plan, met jaarlijks een begroting met onderhoudsactiviteiten die daarbij horen. Het jaarplan is technisch zo gedetailleerd opgesteld dat Kerobei zelfstandig de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding kan doen.

"Herinspectie onderwijs gebouwen"