Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > SPON
Opstellen inkoopbeleid
SPON: Specialisten in Passend onderwijs biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsvraag in de regio Drechtsteden en Gorinchem. SPON is een onderwijsorganisatie bestaande uit acht scholen. Ca. 300 medewerkers verzorgen het onderwijs en de begeleiding van ruim 1000 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.

SPON wilde aan de slag met de professionalisering van de inkoop, maar door de hoeveelheid aan aandachtsgebieden bleef dit beperkt tot een document met daarin de aanbestedingsregels en een beschrijving van wanneer en hoe aan te besteden. SPON heeft Anculus gevraagd hen te begeleiden in een pragmatisch proces om te komen tot een inkoopbeleidsplan, waarbij Anculus het document namens SPON opstelde. Anculus analyseerde de huidige situatie en verwerkte deze informatie in het door Anculus gehanteerde model inkoopbeleidsplan. Anculus begeleidde SPON door inzicht te geven, mogelijkheden voor te leggen en keuzes te laten maken naar doordacht beleid, dat aansluit bij de bedrijfsvoering en organisatiefilosofie van SPON. En dat vervolgens praktisch vertaald is voor het bestuur, de controller (accountant) en de scholen in de planning en controlecyclus. Daarnaast ondersteunde Anculus SPON bij de implementatie van het Inkoopbeleid in de organisatie met het daarbij behorende draagvlak.
Tevens heeft SPON Anculus gevraagd haar te begeleiden bij de Europese aanbesteding voor schoonmaakdienstverlening. Anculus is een zeer ervaren partner voor organisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs bij aanbestedingen (inclusief contractimplementaties) en contractbeheer op het gebied van de ondersteunende diensten (vastgoed en facilities) en in het bijzonder op het gebied van schoonmaakdienstverlening en aanverwante dienstverlening. Anculus verzorgt dagelijks aanbestedingen voor schoonmaakdienstverlening en het schoonmaakbeheer voor meer dan 400 basisscholen

"Onderwijs Schoonmaakbeheer, Inkoopbeleid en Facilities"