Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Tijdelijke verhuizing
Monton is een stichting voor neutraal bijzonder basisonderwijs. De stichting heeft 11 scholen die zijn gelegen in Midden-Nederland en Montessori onderwijs geven. Circa 1.800 leerlingen bezoeken een Monton school en ruim 160 leerkrachten zijn werkzaam bij de stichting. Anculus functioneert op het gebied van huisvesting als bindende factor tussen de scholen en als verlengstuk van de staforganisatie van Monton. Medewerkers van Anculus zijn met grote regelmaat te vinden op het stafkantoor van Monton.

 

Eén van de scholen van Monton is Montessori bassischool Arcade in Utrecht. De school is momenteel gehuisvest in MFA ’t Zand. MFA ’t Zand wordt in het najaar grootschalig gerenoveerd. Hierdoor moet basisschool Arcade verhuizen naar een tijdelijke locatie. Nadat de renovatie gereed is, verhuist Arcade weer terug naar de MFA. De gemeente Utrecht heeft een tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Monton heeft Anculus de vraag gesteld om basisschool Arcade te begeleiden bij de daadwerkelijke verhuizing naar hun tijdelijke huisvesting en weer terug naar de MFA. Het uitgangspunt van Monton is, dat tijdens de twee verhuisbewegingen het primaire proces, het geven van goed onderwijs, in geen geval gefrustreerd mag worden. Dit betekent dat Monton op zoek is naar maximale ontzorging van basisschool Arcade bij de verhuizing. Waardoor de schoolleiding en het schoolteam haar aandacht volledig kan houden bij het primaire proces: het geven van onderwijs. Om een verhuizing in goede banen te leiden, volgt Anculus een bewezen en doordacht stappenplan. Opstellen verhuisplan, inclusief planning en begroting, coördinatie uitvoering voorbereidende werkzaamheden in aanloop naar de verhuizing, coördinator op belangrijke data en ten tijde van de verhuisdag op locatie. Kijkend naar de situatie bij Monton en basisschool Arcade achten wij het volgende als het best passend bij de huidige behoefte: proces begeleiden en alles regelen op afstand, inclusief coördinatie op locatie tijdens de verhuisdag en op andere belangrijke data.
Anculus bewaakt gedurende het gehele proces van de voorbereiding, de planning en de voortgang in het proces en stuurt daar waar nodig bij.

 

"Een bewezen en doordacht stappenplan bij verhuizing"