Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > SIKO
Integraal vastgoedbeheer
SIKO is een stichting voor Interconfessioneel en Katholiek onderwijs met 12 scholen in Schiedam en Vlaardingen. Zij bieden onderwijs en opvang aan circa 3550 kinderen t/m 13 jaar. In 2020 zijn Floréo en Stichting PRIMOvpr gefuseerd. Vanuit de fusie en het strategisch koersplan zal het verzorgingsgebied van de nieuwe fusieorganisatie zich gaan beperken tot de scholen in Voorne-Putten. Floréo heeft SIKO (Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs) het verzoek gedaan twee basisscholen van Floréo over te nemen. Het bestuur van SIKO heeft hier positief op besloten.

 

Anculus verzorgt sinds 2016 het Integraal vastgoedbeheer voor Stichting Floréo. Anculus heeft via een warme overdracht de onderhoudsdocumenten aan SIKO aangeboden, zoals het MJOP, het jaarplan 2020 en relevante tekening en plattegronden van de twee scholen, die Floréo heeft overdragen aan SIKO. SIKO vraagt Anculus een voorstel uit te brengen voor het verzorgen van de begeleiding van de uitvoering van het jaarplan 2020 van twee scholen.

 

"Ook na fusie en overname blijft Anculus het integraal vastgoedbeheer verzorgen"