"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
Organisatie advies

Organisatieadvies
Krijgt u als schoolbestuur, uw visie moeilijk vertaald naar de praktijk of bent u op zoek naar de mogelijkheden om uw staforganisatie verder te professionaliseren.
Anculus kan u helpen, adviseren en ondersteunen om u duidelijke inzichten te geven, u goed voor te bereiden en te profileren.
Maar ook als het gaat om de financiële bewaking van uw begroting binnen de interne organisatie en ondersteuning bij een efficiënte procesinrichting.
Krijgt u geen duidelijk beeld vanuit uw managementrapportage, dan ook is Anculus van toegevoegde waarde voor uw (Staf-) organisatie.
Voor meer informatie klik u op een van de items, rechts van deze introtekst.
Geïntresseerd, bel of mail Anculus bv via de button Bel of mail ons.
Of neem contact op met Annemieke Lukassen.