Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Heroriëntatie inrichting dienst facilitair en vastgoedbeheer
Anculus maakte middels analyse en gesprekken een "foto" van de dienst facilitair beheer. Hierbij keken we naar de inrichting in het algemeen plus de samenhang met andere diensten.

Op basis van de foto is een advies gegeven omtrent de versterking van de diensten facilitair en vastgoedbeheer. Ook is advies uitgebracht over wat er inbesteed en uitbesteed zou moeten worden om optimaal te functioneren. De inrichting van de eigen dienst is gedefinieerd en nader uitgewerkt met functieprofielen. Er is gerapporteerd welke kwaliteiten er reeds in huis waren en op welke onderdelen versterking noodzakelijk was en toegevoegde waarde zou hebben.

"Versterking van de dienst facilitair beheer"