Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Strategisch huisvestingsadvies
Prokind scholengroep is een organisatie voor primair onderwijs met acht openbare scholen, waaronder 1 Daltonschool en 1 speciale school voor basisonderwijs, verspreid over twaalf locaties in Spijkenisse. Anculus verzorgt het integraal vastgoedbeheer voor Prokind. Anculus functioneert binnen deze opdracht als verlengstuk van de organisatie.

Prokind heeft op meerdere gebieden een nauwe samenwerking met de collega-schoolbesturen in de regio Voorne-Putten. Op het gebied van huisvesting is Anculus een bindende factor. De vastgoedmedewerker van Anculus is meerdere keren per week werkzaam vanuit het stafkantoor van de gezamenlijke besturen. Binnen deze opdracht verzorgt Anculus het totale vastgoedbeheer voor Prokind, bestaande uit: - Opstellen van beleidsrijk Meerjaren OnderhoudsPlan, - doorrekening en onderbouwing dotatievoorziening (kapitalisatie) - voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding planmatig onderhoud - ontzorgen bij calamiteiten onderhoud met een service meldpunt - adviesvraagstukken zoals verhuurbeleid, duurzaamheid, wet- en regelgeving, etc. Anculus vult ook de rol van strategisch vastgoedadviseur in (beleidsmedeweker huisvesting).

"Een strategische huisvestingsmedewerker"