Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Aanbesteding duurzame renovatie havo/vwo gebouw
Het Udens College is één school met twee sectoren, de sector vmbo en de sector havo vwo, beide sectoren zijn gevestigd te Uden (Noord Brabant) Het Udens College biedt met hun 334 medewerkers middelbaar onderwijs aan circa 2900 leerlingen. Het Udens College heeft haar huisvesting locatie Schepenhoek te Uden gerenoveerd en uitgebreid en heeft Anculus gevraagd om hen te begeleiden bij de aanbesteding van deze duurzame renovatie en nieuwbouw.

Het betrof de aanbesteding van een projectmanager en de aanbesteding van het Engineering & Build contract. Anculus heeft het Udens College begeleid bij het uitschrijven van de aanbestedingsprocedures, het publiceren, het onderhouden van contact met de inschrijvers, de selectie op basis van vooraf gestelde voorwaarden, het beantwoorden van vragen, het verzorgen en beoordelen van de inschrijvingen en het adviseren over de aanbestedingsprocedures aan het CvB. Naast de toekomstbestendige onderwijskundige inrichting en de ruimtelijk-functionele hoofdopzet van het nieuwe onderwijsgebouw waren de ambitieuze energetische en exploitatie aspecten van de nieuwe huisvesting speerpunten voor de verdere engineering en uitwerking van dit ontwerp. Opening van deze renovatie en nieuwbouw vindt plaats op 2 september 2019.
"begeleiding bij de aanbestedingsprocedure"