Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > CPOW
Aanbesteding diverse onderwijs inkooponderdelen
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (hierna te noemen CPOW) is verantwoordelijk voor 15 basisscholen in Purmerend, Edam, Ilpendam, Landsmeer, Marken en Monnickendam. Ongeveer 371 medewerkers (Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2018) verzorgen het onderwijs aan ongeveer 3299 kinderen. CPOW is voornemens haar inkoop steeds verder te professionaliseren.

De aanbesteding van de administratieve dienstverlening was niet enkel een moetje maar gaf ook de impuls om opnieuw goed na te denken over de inrichting van de interne organisatie rond financiële administratie (FA), Personele en Salarisadministratie (PSA) en HRM. Plus daaruit volgend de vraag die ingevuld moest worden door een externe dienstverlener. Administratie is een strategische dienstverlening waarbij partnerschap het uitgangspunt moet zijn. Samen met CPOW is uitgediept wat dit partnerschap voor hen betekent en op welk moment een administratiekantoor een partner is. Anculus gaf CPOW inzichten en was de kritische spiegel. Via discussie en reflectie vertaalde Anculus de behoefte in een uitvraag naar de markt. Er is gekozen voor een prestatie inkooptraject.Dit type aanbesteding past bij het selecteren van strategische partners.CPOW heeft onder begeleiding van Anculus diverse Europese aanbestedingen doorlopen, waaronder in 2016 de aanbesteding OLP. CPOW is voornemens de aanbesteding voor Leermiddelen ((OLP), Touchscreens en hardware te gaan organiseren. De vraag van CPOW aan Anculus is om hen te begeleiden bij de Europese aanbestedingsprocedures voor de levering van deze drie inkooponderdelen. Anculus verzorgt voor het primair en voorgezet onderwijs zo’n zestig aanbestedingen per jaar. Het gaat hier om alle in het onderwijs voorkomende werken, diensten en leveringen. Daarnaast verzorgt Anculus voor diverse schoolbesturen het integraal facilitair beheer, waarin inkoopmanagement, bestaande uit: het uitvoeren van de inkoopkalender, het evalueren en bijstellen van het inkoopbeleid, het ondersteunen van de inkoopfunctie op schoolniveau en het bewaken en het verantwoorden richting controller en accountant, onderdeel van uitmaakt. Daarnaast behoort tot het integraal facilitair beheer de implementatie van de nieuwe contracten (en het inkoopbeleid) en het contractmanagement. Dit maakt dat Anculus niet alleen een expert is in het voorbereiden en begeleiden van aanbestedingen maar ook met de voeten in de klei staat als het gaat om onze expertise in contractmanagement en daarbij de markten goed kennen. Deze ervaring nemen we mee in het opstellen en ontwikkelen van onze contracten.

"Onderwijs inkoop"