"Duurzaamheid moet gewoon"
""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
Ontzorging op niveau!


Anculus heeft als voornaamste doelstelling om schoolbesturen te ondersteunen en te adviseren bij hun streven naar professionalisering, met de nadruk op het verbeteren van efficiëntie en doeltreffendheid, en tegelijkertijd scholen te ontzorgen. Concreet beheert Anculus facilitaire aspecten voor ongeveer 400 basisscholen. Dit omvat verschillende taken, zoals het verwerken van meldingen via ons service meldpunt, waarbij klachten en vragen snel en professioneel worden afgehandeld. We bieden onder andere ondersteuning op het gebied van schoonmaakbeheer, uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, controle van facturen en financiële bewaking, contractbeheer, het houden van periodieke overleggen met diverse dienstverleners, het genereren van periodieke rapportages (MARAP), en communicatie via ons OD-Portaal.

Om het contractbeheer professioneel te organiseren, is uitgebreide kennis en expertise vereist op het gebied van wet- en regelgeving en de markten waaruit diensten en leveringen worden betrokken. Anculus biedt inkoopmanagement voor veel schoolbesturen in het primair onderwijs, al dan niet in combinatie met contractmanagement.

Als u merkt dat de schoonmaak en het beheer van het schoonmaakbedrijf te veel tijd en aandacht in beslag nemen, overweeg dan eens het schoonmaakbeheer door Anculus. Bovendien kunt u bij Anculus terecht voor vragen met betrekking tot de Aanbestedingswet. Onze dienstverlening is erop gericht om onderwijsorganisaties te ontzorgen.

Anculus fungeert als een integraal beheerder en maakt deel uit van de staforganisatie. Dit kan op afstand of gedeeltelijk fysiek op het stafkantoor plaatsvinden. Anculus legt verantwoording af aan het College van Bestuur, wat een hoge mate van zelfstandigheid en oplossingsgericht vermogen vereist. Wij werken binnen vooraf vastgestelde kaders en mandaat.

Informatie wordt verstrekt aan elke schooldirecteur en is gemakkelijk te vinden op ons webportaal "OD-Portaal." Op OD-Portaal kunnen gebruikers eenvoudig vragen, (klacht)meldingen en mutatieverzoeken indienen en de voortgang ervan volgen.

Onze meldkamer fungeert als centraal aanspreekpunt voor het schoolbestuur. Het service meldpunt registreert klachten en storingen en zorgt voor een correcte afhandeling.

Anculus is een ervaren partner voor organisaties in het primair en voortgezet onderwijs bij aanbestedingen, implementaties en contractbeheer met betrekking tot ondersteunende diensten, zoals vastgoed en facilitair beheer. Wij hebben bijzondere expertise op het gebied van schoonmaakdienstverlening en verzorgen het contractmanagement voor veel schoolbesturen. We beheren de contracten, staan klaar om te helpen bij calamiteiten en dringende vragen, onderhouden contact met dienstverleners, voeren interventies uit als de dienstverlening niet naar tevredenheid verloopt, controleren de uitgaven en leggen verantwoording af.

Als schoolbestuur geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op met Anculus en ontdek wat wij voor uw onderwijsinstelling kunnen betekenen.

Marketing & Sales
Phone 9 06 10 27 47 96