Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Aanbesteding schoonmaak
Stichting Nutsscholen Breda is een Stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs in de regio Breda. Binnen vijf onderwijslocaties biedt men onderwijs vanuit de Nutsprincipes aan circa 1.900 leerlingen. Anculus ondersteunt de Nutsscholen Breda op diverse terreinen vanuit specialisme en expertise.

Nutsscholen Breda vroeg aan Anculus om hen te begeleiden en ondersteunen in het meervoudig onderhands aanbesteden van de schoonmaakdienstverlening. Meegenomen moest worden dat zeker de sociale werkvoorziening mee zou kunnen participeren. Anculus verzamelde en beoordeelde de informatie. In combinatie met (door)vragen, discussie en reflectie met de projectgroep. Gericht op schoonmaak en beheersbaarheid van schoonmaakkwaliteit.Zo is tot een marktbenadering gekomen gericht op social enterprises.
"Marktbenadering gericht op social enterprises"