Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Centraal huurbeleid
Stichting Swalm en Roer verzorgt het regulier en speciaal basisonderwijs in de gemeente Roermond en Roerdalen. In totaal ressorteren er onder de stichting 22 reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. Swalm en Roer verzorgt het onderwijs aan ruim 5700 leerlingen. In het totaal telt Swalm en Roer 25 schoolgebouwen. Anculus is gevraagd om Swalm en Roer te ondersteunen bij het tot stand brengen van centraal huurbeleid.

In de diverse scholen van Swalm en Roer zijn diverse partners gehuisvest en/of wordt er ruimte verhuurd aan lokale verenigingen.
Anculus begeleid het bestuur vanaf de analyse, tot het opstellen van het beleid en beleidsafspraken, het opstellen van model huurcontracten (zowel voor standalone scholen als voor de brede school) in samenspraak met de Gemeente.
Alle werkzaamheden van Anculus zijn erop gericht dat na afronding van de opdracht, Swalm en Roer zelfstandig het beheer, de uitvoering en de evaluatie van het huurbeleid kan verzorgen.

"Verhuurbeleid"