Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > Voila
Integraal facilitair beheer
Binnen deze opdracht functioneert Anculus als verlengstuk van de staf organisatie. Medewerkers van Anculus zijn dan ook met grote regelmaat te vinden op het de scholen en het stafkantoor van Voila. Daarnaast kunnen scholen en schoolbestuur met al hun vragen en calamiteiten terecht bij het servicemeldpunt van Anculus, welke deze oppakken en afhandelen. Voortgang kan gevolgd worden via ODPortaal het FMIS van Anculus.

Ten aanzien van het vastgoedbeheer verzorgen we alle vraagstukken vanuit de bestaande gebouwen. Daarnaast stelt Anculus op basis van vooraf vastgesteld huisvestingsbeleid een beleidsrijk MOP op, want hieruit wordt de jaarbegroting vastgesteld met de activiteiten die daarbij horen. Anculus bereid de werkzaamheden voor en voert controle uit op de uitvoering. Facilitair verzorgt Anculus voor het uitvoeren van het (in samenspraak met Voila) vastgestelde inkoopbeleid e.a. door middel van het verzorgen van de aanbesteding. Aanbestedingen zijn inhoudelijk gericht op de onderwerpen als administratie, ICT, Arbo, Schoonmaak etc., zijnde alles wat binnen een schoolbestuur aan diensten en leveringen voorkomt. Naast de inkoop verzorgt Anculus het contractmanagement waarbij veel aandacht is voor kwaliteitsbewaking, maar ook partnership met de dienstverlener. Anculus zorgt voor aansluiting van en behoefte vanuit de Voila organisatie en de lopende contracten. Anculus legt verantwoording af aan de controller en het CvB, waarbij zij ook zorgt voor verantwoording en onderbouwing naar de accountant.

"Voortgang volgen via het OD-Portaal"