"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
Grip op budget en uitgaven

Heeft uw staforganisatie veel last van onvoorziene uitgaven buiten de begroting om en loopt u hierbij vast op de werkprocessen van de interne organisatie? Anculus ondersteunt u bij het op een juiste wijze inrichten van deze werkprocessen om meer grip te krijgen op uw budget en uitgaven en zo de financiële risico’s te voorzien en beheersbaar te houden.

Grip krijgen op de kosten begint met het opstellen van een beleidsrijke (meerjaren) begroting op alle (facilitaire) onderwerpen en vastgoed. Door toekomstgericht te begroten en goede (prijs) afspraken met leveranciers en dienstverleners te maken kan reëel worden begroot en is de kans kleiner dat het budget wordt overschreden. Intern dient budget gestuurd ingekocht te worden, dienen budgetten te worden bewaakt en dient hierover te worden gerapporteerd. Anculus kan u ondersteunen bij het op een juiste manier inrichten van deze processen en bij het opstellen van beleidsrijke begrotingen.