"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
Procesinrichting

Heeft uw staforganisatie moeite om invulling te geven aan de behoeften vanuit de scholen op ondersteuning? Hebben uw medewerkers meer ondersteuning nodig om vragen vanuit het College van Bestuur of Raad van Toezicht te kunnen beantwoorden? Is er voldoende kennis in huis als het gaat om wettelijk eisen? Anculus helpt u om de processen van uw staforganisatie efficiënt en doelmatig in te richten.

Het juist neerleggen van verantwoordelijkheden, duidelijke procesomschrijvingen en ondersteunende software applicaties geven uw medewerkers houvast om de werkzaamheden efficiënt en effectief uit te voeren. Het voorhanden hebben van de juiste informatie is hier onderdeel van. Daar waar kennis ontbreekt dient deze in huis gehaald te worden. Met de huidige situatie als vertrekpunt onderzoekt Anculus waar veranderingen nodig zijn voor een optimale procesinrichting. Anculus stelt een plan van aanpak op om deze veranderingen te realiseren en kan u ondersteunen bij het realiseren van de gewenste veranderingen.