"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
Managementinformatie

Vindt u nog steeds blinde vlekken in - of worstelt u met het detailniveau van uw managementinformatie? Is de managementinformatie veelal gericht op onderwijskwaliteit en financiën en kunt u daardoor niet sturen op onderwerpen als huisvesting, ICT en andere facilitaire onderdelen? Anculus neemt u aan de hand mee naar een meer gerichte sturing en grip op uw uitgaven op alle onderdelen.


Anculus onderzoekt hoe de managementinformatie binnen uw organisatie goed integraal en op het juiste detailniveau kan worden ingericht. Welke onderwerpen zijn belangrijk om er in op te nemen. Wie levert welke informatie wanneer aan, etc. Anculus ondersteunt u bij het in beeld brengen van de inhoudelijke behoefte aan managementinformatie. En bij het op een juiste manier inrichten van de processen om te komen tot die juiste managementinformatie.