"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
Professionalisering van de Staforganisatie

Bent u op zoek naar mogelijkheden om uw staforganisatie verder te professionaliseren? Wilt u de toegevoegde waarde van uw staf voor de scholen vergroten? Vaak loopt u hier tegen allerlei bezwaren en beperkingen aan. Anculus helpt u om dit te doorbreken en brengt u een stap verder.

Anculus ontwikkelde een unieke integrale aanpak waarbij uw staforganisatie wordt doorgelicht vanuit verschillende invalshoeken. Aspecten als het imago van uw staforganisatie, de organisatie inrichting, de personele invulling, de (administratieve) processen, de inzet van IT en de financiële consequenties worden allemaal binnen deze aanpak onderzocht. In interactieve sessies gaan we vanuit uw huidige organisatie op zoek naar mogelijkheden voor verbeteringen en onderzoeken we wat de consequenties zijn. Eventuele nadelige consequenties buigen we om naar kansen of verbeteringen. Als resultaat van dit onderzoek krijgt u een overzichtelijk plan met verbetervoorstellen en de stappen die nodig zijn om die verbeteringen te bereiken. Indien gewenst kan Anculus u ook ondersteunen bij de implementatie van dit plan.