"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
Van visie naar praktijk

Heeft u een sterke visie op uw onderwijsorganisatie, inzet van ICT, de vastgoedportefeuille, enzovoorts.
maar krijgt u deze visie moeilijk vertaald naar de praktijk voor uw staforganisatie? Anculus is in staat u inzicht te geven in welke stappen er concreet nodig zijn om uw visie te bereiken en daarmee een vertaling te maken naar een passend beleid en passende uitvoering in de dagelijkse praktijk.

Samen met u gaan we aan de slag om uw visie te doorgronden. Met prikkelende vragen krijgen we een beeld van de gedachten achter de visie.

Als we uw visie nader hebben verkend en geformuleerd gaan we deze projecteren op uw beleid en de dagelijkse praktijk van uw stafbureau. We brengen de huidige situatie van uw organisatie, uw ingekochte diensten en de werkwijzen in beeld en geven u advies over de gewenste situatie. U krijgt inzicht in de te ondernemen stappen om de gewenste situatie te bereiken en indien gewenst helpen we u bij het uitvoeren van deze stappen. Om draagvlak te creëren bij medewerkers voor de gewenste verandering worden zij meegenomen in het gehele proces.