"Het nieuws van Anculus"
 > Nieuws
Verbeteren van de luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in schoolgebouwen is al jaren een onderwerp van gesprek. Schoolgebouwen moeten voor leerlingen en personeel een gezonde omgeving zijn om in te leren en werken. Door het verbeteren van de luchtkwaliteit in lokalen wordt een gezonde leeromgeving gecreƫerd waarbij is aangetoond dat de leerprestaties verbeteren en minder klachten als hoofdpijn, allergieƫn, etc. voorkomen. Nu is er extra geld vrij gemaakt van het Ministerie; de SUVIS-regeling.

In oktober 2020 stelde het kabinet 360 Miljoen beschikbaar aan subsidie voor verbeteringen van de ventilatie van scholen. Dit op basis van het onderzoek en advies van het LCVS. Inmiddels is de inhoud van deze SUVIS-regeling bekend. De subsidie is gericht op verbetering van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen.
Samengevat kent de SUVIS-regeling de volgende uitgangspunten en voorwaarden:

Financieel
- Het totale budget voor deze regeling is
  € 98.717.000
- De specifieke uitkering (rijkssubsidie) is  
  30% van de totale kosten.
- De overige 70% dient op basis van
  cofinanciering door gemeente en
  schoolbestuur gefinancierd te worden.
- Per project is er een maximaal
  subsidiebedrag, wat gerelateerd is aan het
  aantal leerlingen van een school.
Technisch
- De ventilatie moet verbeterd worden
  (luchtverversingscapaciteit)
- De eisen voor deze ventilatieverbetering
  zijn opgenomen in de regeling. De eisen
  verschillen voor gebouwen van vóór 2012
  en voor gebouwen van  na 2012.
- Er moet CO2 meting komen in iedere
  onderwijsruimte.
- Er dient een energieregistratie- en
  bewakingssysteem te worden geïnstalleerd.
Procedureel
- Gemeenten moeten de subsidie aanvragen
-  Het aantal scholen per gemeente is niet
   begrensd
-  Er geldt ‘wie het eerst kom wie het eerst
   maalt’.
- Indienen kan vanaf 4 januari 2021
- De bouwactiviteiten moeten starten tussen
  1 oktober 2020 en 31 augustus 2022 en
  afgerond zijn op 31 augustus 2024 
- De subsidie geldt ook voor andere
  energiebesparende maatregelen, deze
  moeten dan wel het energieverbruik en de
  CO2-uitstoot beperken.

Waarschijnlijk gaat ook uw gemeente vragen deel te nemen in de cofinanciering. Het is daarom van belang om vanuit uw strategische huisvestingsvisie na te gaan voor welke schoolgebouwen dit nuttig en gewenst is. Hierbij hoort ook de vraag of en wat u kunt bijdragen vanuit de cofinanciering. Voorzien van een, intern goed uitlegbare heldere en transparante beleidslijn, met hierin opgenomen een overzicht van welke gebouwen hiervoor in aanmerking komen.

Anculus kan uw organisatie zowel beleidsmatig als technisch ondersteunen bij de voorbereiding, aanvraag en uitvoering van de SUVIS-regeling. Heeft u vragen of wenst u ondersteuning, neem contact op met onze afdeling Vastgoedbeheer, via Hans Machielsen
Voor algemene informatie mailt u naar info@anculus.nl of neem contact met ons op
via 040-2462357.