"Het nieuws van Anculus"
 > Nieuws > Nieuws
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed
Is uw schoolbestuur eigenaar van maatschappelijk vastgoed? DUMAVA kan helpen de kosten voor verduurzaming te dekken. De regeling heeft haar budget voor dit jaar al bereikt, maar zal jaarlijks terugkeren tot 2030.

Voor wie is DUMAVA?
DUMAVA richt zich op eigenaren van maatschappelijk vastgoed in Nederland. Dit geldt voor maatschappelijke instellingen zonder inkomsten- of vennootschapsbelastingverplichtingen, waaronder onderwijsinstellingen.

Vereisten voor aanvraag
Om in aanmerking te komen voor DUMAVA-subsidie dient u verduurzamingsmaatregelen te baseren op een energieadvies (uitgevoerd door een energieadviseur). Het gebouw moet zijn opgeleverd in 2012 of eerder, tenzij maatregelen worden getroffen om het van het aardgasnetwerk af te koppelen. Het toekennen van de subsidie is afhankelijk van een aanvraag en gebeurt vóór de opdrachtverstrekking en het uitvoeren van verduurzamingsactiviteiten. De werkzaamheden dienen binnen twee jaar na subsidietoekenning te worden uitgevoerd, of binnen drie jaar voor integrale verduurzamingsprojecten.

Waarom DUMAVA?
DUMAVA is in lijn met het Klimaatakkoord en streeft naar een 55% reductie in CO2-uitstoot tegen 2030 en 95% tegen 2050. Bovendien benadrukt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de voorbeeldfunctie van maatschappelijk vastgoed bij het verminderen van energieverbruik en CO2-uitstoot. DUMAVA bevordert deze doelstellingen door verduurzaming te ondersteunen. Ontdek hoe u kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst met DUMAVA-subsidie.

Als u geïnteresseerd bent in het aanvragen van DUMAVA-subsidie en/of ondersteuning nodig heeft, kan Anculus uw organisatie zowel beleidsmatig als technisch bijstaan. Neem vrijblijvend contact op met Anculus om te ontdekken wat wij voor uw onderwijsinstelling kunnen betekenen.

Marketing & Sales
Phone 9 06 10 27 47 96