"Het nieuws van Anculus"
 > Nieuws
De nieuwe wet: Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen
Meer mogelijkheden oprichting nieuwe school Vanaf 1 juni 2021 is er meer ruimte voor nieuwe scholen! Op 12 mei 2020 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel: Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Iemand die een nieuwe school wil starten kan dit vanaf 1 juni 2021 melden op Home - DUO Zakelijk. Deze wet moderniseert de regels om een nieuwe school in het basis- en voortgezet onderwijs op te richten. Iedereen is in Nederland vrij om een school op te richten.

De nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen biedt nieuwe scholen de mogelijkheid op bekostiging door de overheid. Dan moeten zij onder meer aantoonbaar voldoende interesse van ouders en leerlingen hebben. Het kabinet wil zo het aanbod van scholen beter laten aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen.
In de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen:
* moet een initiatiefnemer voldoende interesse voor een nieuwe school aantonen;
* wordt beoordeeld of de nieuwe school voldoende kwaliteit kan bieden;
* worden meer eisen aan bestuurders en intern toezichthouders gesteld.
Bijvoorbeeld het aanvragen van een VOG.
De nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen houdt ook rekening met het bestaande aanbod van scholen. Wie plannen heeft voor een nieuwe school, nodigt de betrokken partijen hiervoor uit, voor een gesprek. Als dit gesprek plaatsvindt, kan worden besproken of de ideeën ook binnen een bestaande school vorm kunnen krijgen. De betrokken partijen zijn: bestaande schoolbesturen, het samenwerkingsverband en de gemeente.
Volgens de nieuwe wet hoeft een nieuwe school niet meer te horen bij een erkende richting. Bijvoorbeeld Rooms-Katholiek of algemeen bijzonder onderwijs.
Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl