"Het nieuws van Anculus"
 > Nieuws
Anculus is er klaar voor! U ook? #Componentenmethode
Sinds 2018 is er een discussie gaande over de verwerking van groot onderhoud in de jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen. RJ-Uiting 2023-6 biedt eindelijk richtlijnen voor de verslaglegging, met name voor gebouwen waarbij het economisch claimrecht bij de gemeente ligt. De nieuwe richtlijnen stellen dat er voor ieder afzonderlijk onderdeel tijdsevenredig gereserveerd moet worden.

𝐖𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐭𝐞𝐤𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐭 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐮𝐰 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥𝐛𝐞𝐬𝐭𝐮𝐮𝐫?
Deze nieuwe methode kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. De voorziening voor groot onderhoud zal na invoering in de meeste gevallen aanzienlijk groter zijn dan bij een egalisatievoorziening, wat leidt tot een verschuiving van vermogens. Deze verandering dient beschouwd te worden als een stelselwijziging, dit kan met terugwerkende kracht maar moet uiterlijk ingaan vanaf 1 januari 2024. Het is belangrijk om een gedetailleerde toelichting in de jaarverslaggeving op te nemen. Voor gebouwen met economisch claimrecht bij de gemeente, moet een keuze worden gemaakt tussen activeren en afschrijven, of het opbouwen van een voorziening voor onderhoud.
 
𝐓𝐢𝐩 𝐯𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐜𝐮𝐥𝐮𝐬
In het geval van economisch claimrecht bij de gemeente adviseren wij om te kiezen voor een voorziening mits dit financieel haalbaar is. Hiermee vermijdt u de risico's van investeren in het gebouw van een ander. Dit voorkomt dat er veel investeringen op uw balans staan wanneer de gemeente het gebouw terugvordert of er zich een calamiteit voordoet, zoals een brand. Bij activeren en afschrijven leidt dit tot financieel verlies, aangezien de gemeente aanspraak zal maken op het economisch claimrecht en in het geval van een calamiteit het geld van de opstalverzekering zal innen.
 
Op zoek naar duidelijkheid en financieel inzicht bij de nieuwe richtlijnen voor groot onderhoud? Neem dan vrijblijvend contact op met Anculus (Jan Minke) via e-mail, 06-10274796 of plan meteen een afspraak in en ontdek wat wij voor uw onderwijsinstelling kunnen betekenen.