"Het nieuws van Anculus"
 > Nieuws > Nieuws
Programma van Eisen
Nieuwbouw of renovatieplannen bieden uw organisatie een kans om na te denken over de ideale huisvesting voor uw school. Het opstellen van een programma van eisen is een eerste en belangrijke stap in het bouwproces, die helaas te vaak in waarde wordt onderschat. Het is een document welke van grote invloed is om uw doelen en belangen te borgen bij de ontwikkeling van uw nieuwe school, óók als deze onderdeel uitmaakt van een MFA of IKC. Het is tevens het kompas om gedurende het gehele bouwproces te bewaken of de uiteindelijke uitwerking op koers ligt en past bij de behoefte en gebruik van de school. Het programma van eisen wordt nog belangrijker naar gelang de keuze van het bouwproces en de mate van invloed op het ontwerp c.q. de uitwerking van het programma van eisen tijdens dat proces.

Anculus heeft een helder beeld waar het onderwijs haar focus heeft, wat de mogelijkheden zijn en wat haalbaar is bij de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw, als je maar de goede keuzes maakt. Daarbij werkt Anculus samen met de gebruikers vanuit de inhoud naar de vorm. En gaan we, voordat gestart wordt met het programma van eisen, met de projectgroep in gesprek om de doelstelling van het traject scherp te krijgen. Via interactieve workshops brengen we de inhoud langs praktische en creatieve weg terug naar de essentie van de nieuwe huisvesting. De gewenste sfeer en identiteit van het interieur en exterieur worden samen met de gebruikers via moodboards in woord en beeld uitgewerkt. Omdat onze adviseurs zowel organisatorische, technische als architectonische kennis hebben is het resultaat een passend, innovatief, toekomstgericht en een door uw onderwijsorganisatie gedragen programma van eisen. En is het een gedegen houvast om een goede discussie te kunnen voeren over hetgeen voor u belangrijk is in uw nieuwe gebouw. Interesse of meer weten over het programma van eisen? Neem dan vrijblijvend contact op met Anculus en ontdek wat wij voor uw onderwijsinstelling kunnen betekenen.

Jan Minke - Marketing & Sales
Phone 9 06 10 27 47 96
Calendar 4 Plan een kennismakingsgesprek