"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
"Duurzaamheid moet gewoon"
Klimaatwet en effecten voor het onderwijs

De Klimaatwet is sinds 10 juli 2019 van kracht. Het Klimaatakkoord, de uitwerking van de Klimaatwet met daarin opgenomen de sectorale routekaart voor het Voortgezet - en Primair Onderwijs, is door de regering gepresenteerd op 28 juni 2019. Waarbij in de sectorale routekaart de concrete aanpak is opgenomen. Daarmee is duidelijk wat de plannen zijn om de eerste reductie van 49% minder CO2-emissie per 2030 te behalen.

Voor het onderwijs betekent dit, dat de ingezette koers geformaliseerd wordt en versterkt.

Wat gaat er gebeuren?
1. De WPO, WVO en WEC worden aangepast.
    Renovatie wordt verankerd in de wet.
2. Het IHP en het MJOP worden verankerd als
    verplichting in de wet.
3. Het investeringsverbod in de WPO en WEC
    wordt versoepeld en gelijkgetrokken met
    de WVO.
4. Schoolbesturen krijgen meer beleids-
    vrijheid om te investeren in een goede
    huisvestingsvoorziening, als het gaat om
    het voorzieningenniveau van bv. inrichting,
    ICT en leermiddelen te verhogen. Maar
    ook om exploitatielasten te verlagen en  
    omwille van de exploitatie het
    vervroegd realiseren van een nieuwe
    huisvestingsvoorziening.
5. Er komt per 2020 een energie-
    belastingschuif. Deze zal leiden tot hogere
    gasprijzen en lagere elektriciteitsprijzen.
    Dit geeft een verschuiving in de
    terugverdientijden van
    duurzaamheidsmaatregelen.
Voor meer achtergronden over de Klimaatwet, het Klimaatakkoord, de sectorale routekaart van het PO,VO en SO, inzicht in wat u te wachten staat en wat u zelf kunt doen als onderwijsinstelling, klik hier

Vanaf 2021 moeten de plannen tot uitvoering komen. Om hier goed op voorbereid te zijn en tijdig te kunnen anticiperen doet u er als schoolbestuur goed aan hier direct mee aan de slag te gaan. Hoe? Anculus heeft een aanpak op maat klaar liggen voor de te renoveren, of nieuw te bouwen locaties maar ook voor bestaand vastgoed. Meer weten?
Bel of mail ons; info@anculus.nl of h.machielsen@anculus.nl