"Duurzaamheid moet gewoon"
"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
Componentenmethode

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk nieuwe richtlijnen uitgebracht voor de verwerking van de kosten voor groot onderhoud. Deze richtlijnen zijn van belang voor schoolbesturen in het funderend onderwijs.

Niet alleen voor schoolbesturen die hun schoolgebouwen niet op de balans activeren (omdat het economisch claimrecht van de gebouwen bij de gemeente berust), maar ook voor schoolbesturen met schoolgebouwen in volledig eigendom.

Nieuwe richtlijnen voor groot onderhoud

In deze richtlijnen komt naar voren dat deze schoolbesturen, die de voorziening groot onderhoud opbouwde volgens de egalisatiemethode ( ? ) , volgens deze richtlijnen nu een keuze maken tussen (a) activeren en afschrijven of (b) een voorziening treffen welke per component moet worden opgebouwd.

Wat betekent dit voor uw schoolbestuur?

Ondanks dat de gemaakte keuze feitelijk onderhoud niet veranderen of leiden tot extra uitgaven voor groot onderhoud, heeft deze wel effect op de financiële positie en administratieve processen. Waarbij benadrukt moet worden dat het schoolbestuur inzicht moet hebben in de ontwikkeling van de kengetallen waarop de onderwijsinspectie toetst.

Hierdoor ontstaat de noodzaak voor een beleidsrijk meerjarenonderhoudsplan (MJOP) met een lange horizon. Dit plan moet voldoende onderbouwing bieden voor het bestuur, de accountant en andere belanghebbenden, én efficiënt zijn ingericht volgens de gekozen wijze van jaarverslaggeving.

Hulp nodig?

De PO/VO Raad heeft een brochure samengesteld voor de verwerking van de kosten van groot onderhoud in de jaarrekening van scholen, maar voor een persoonlijke aanpak kan men altijd vrijblijvend contact opnemen met Anculus.

Anculus ondersteunt namelijk al meer dan 15 jaar onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs op het gebied van vastgoedbeheer en biedt diverse samenwerkingsvormen aan, variërend van eigen beheer tot totale ontzorging. Hierbij kan gedacht worden aan:

● Afhandeling van klachten en storingen en calamiteitenafhandeling.
● Het opstellen van een beleidsrijk duurzaam MJOP dat inzicht geeft in de financiële planning , alsmede in de bijbehorende ontwikkeling en opbouw van de investeringsbehoefte voor groot onderhoud vanuit de algemene reserve.
● Verantwoording naar de controller, het bestuur en de accountant over de voortgang en financiële verantwoording conform de componentenmethode.
● Begeleiding van de uitvoering van het onderhoudsjaarplan, afstemming met de school en leveranciers, en controle van het werk en oplevering.
● Strategisch advies.

Kortom, we zijn een partner die meegroeit en schoolbesturen ontzorgt.